Lietuvos ir Švedijos mokinių požiūris į vaiko teises mokymosi procese

Živilė Jonynienė, Margarita Teresevičienė
2016 Acta Paedagogica Vilnensia  
Straipsnyje pristatomi 1998-1999 metais atliktos Lietuvos ir Švedijos mokinių apklausos, kuria buvo siekiama išsiaiškinti mokinių požiūrį į vaiko teisių mokykloje realijas, duomenys. Plačiau aptariami mokytojų ir mokinių lygiateisiškumo, mokinių emocinio ir fizinio saugumo mokykloje klausimai. Nustatyta, kad mokiniams labiausiai trūksta pagarbos jų nuomonei, galimybės būti su mylinčiais ir jais besirūpinančiais žmonėmis, jausmų saugumo.Švedijos moksleivių nuomone, problemiškiausias klausimas
more » ... ausias klausimas mokymosi procese yra jų teisė daryti įtaką sprendimams. Jie pageidauja užimti aktyvią poziciją - nori turėti sprendimo teisę, dalyvauti planuojant ugdymo turinį. Lietuvos mokiniams labiau rūpi tokios mokymosi sąlygos, kai užtikrinama pagarba jų nuomonei, fizinis ir emocinis saugumas, parama. Abiejų šalių mokiniams ypač svarbu, kad mokykloje būtų laikomasi žmogaus teisių ir jos gerbiamos.
doi:10.15388/actpaed.2003.11.9598 fatcat:k42pk6mzfng6fk2nruwxhsi5cm