ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ САМОЗАЙНЯТИХ ОСІБ LEGAL REGULATION AND FEATURES OF THE TAXATION OF PERSONS SELF-EMPLOYED

unpublished
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансового права Національного юридичногоуніверситету імені ЯрославаМудрого У статті проаналізовано досвід європейських країн щодо оподаткування самозайнятих осіб. Досліджені проблемні питання національного законодавства щодо оподаткування таких осіб на прикладі оподаткування доходів адвокатів, які здійснюють свою діяльність індивідуально. Ключові слова: самозайнята особа, незалежна професійна діяльність, фізична особа -підприємець, адвокатська
more » ... иємець, адвокатська діяльність, наймані особи. В статье проанализирован опыт европейских стран по налогообложению самозанятых лиц. Исследованы проблемы по налогообложению самозанятых лиц в национальном законодательстве. Рассмотрены особенности налогообложения доходов адвокатов, осуществляющих свою деятельность индивидуально. Ключевые слова: самозанятое лицо, независимая профессиональная деятельность, физическое лицо -предприниматель, адвокатская деятельность, наемные лица. The article analyzes the experience of European countries on taxation of self-employed persons. Investigated the problem of national legislationon taxation of self-employed persons. Peculiarities of taxation of incomes of lawyers who carry out their workin dependently.
fatcat:ip243bxcrzc4rkgvfhsoe5hgxi