MANAGEMENT FEATURES OF BIGL IN THE CONTEXT OF FINANCIAL ENGINEERING

Polishchuk V., Hryhoruk T., Huzar O.
2019 Ekonomìčnij forum  
В статті досліджено можливості впровадження фінансових інструментів на ринку державних цінних паперів України. Вивчено динаміку зміни та структуру державного боргу України, структуру власників ОВДП країни. Обґрунтовано напрями інституційних корекцій ринку облігацій внутрішніх державних позик в Україні. Визначено основні чинники, що впливають на випуск та обіг державних цінних паперів. Проаналізовано зарубіжний досвід впровадження боргових програм на державному рівні.
doi:10.36910/6765-2308-8559-2019-4-34 fatcat:gzs2iu7wqbb5rglznuzw7mfwcu