Factors Related to General Results of Clinical Internship in the Field of Physical Therapy Education
????????????????????????

Shinichi DAIKUYA, Yoshitsugu TANINO, Takashi NISHIMORI, Kyosuke TAKASAKI, Kazuaki KANEI, Ayumi HIROSE, Hiroaki HIROSE, Takahiro SAKAMOTO, Osamu MIHARA, Toshiaki SUZUKI
2004 Rigakuryoho Kagaku  
doi:10.1589/rika.19.223 fatcat:d2nt6paahrdc7hcu6xxror2zgm