Bezdzietna kobieta w wieku 21 lat z zatorowością płucną — leczenie w dobie nowych doustnych antykoagulantów

Marta Drankowska, Elżbieta Malarkiewicz, Agnieszka Słowińska
2017 Folia Cardiologica  
Streszczenie Zatorowość płucna (PE) jest stanem nagłym wymagającym szybkiej diagnostyki i niezwłocznego wdrożenia terapii. Podstawowym leczeniem PE są leki przeciwkrzepliwe -zarówno podawane parenteralnie, jak i doustnie. W leczeniu początkowym stosuje się heparyny (frakcjonowane lub drobnocząsteczkowe), a następnie leki doustne. Coraz częściej leczenie jest kontynuowane nowymi doustnymi antykoagulantami (NOAC), które skutecznością dorównują antagonistom witaminy K, a nie wymagają monitorowania
more » ... agają monitorowania międzynarodowego współczynnika znormalizowanego. Obecnie, ze względu na brak randomizowanych badań, nie zaleca się stosowania NOAC u kobiet w ciąży. W niniejszej pracy autorki zastanawiają się nad wyborem sposobu leczenia u młodej bezdzietnej kobiety w wieku rozrodczym z rozpoznaną PE. Słowa kluczowe: NOAC, zatorowość płucna Folia Cardiologica 2017; 12, 3: 291-294
doi:10.5603/fc.2017.0056 fatcat:3cga3ptygvfd3lvegoarmzhacm