Historia, społeczeństwo, wychowanie. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Miąso, pod red. K. Bartnickiej, Pułtusk - Warszawa 2004, ss. 548

Edyta Głowacka-Sobiech
2019 Biuletyn Historii Wychowania  
Historia, społeczeństwo, wychowanie. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Miąso, pod red. K. Bartnickiej, Pułtusk - Warszawa 2004, ss. 548
doi:10.14746/bhw.2004.19.20.9 fatcat:mhvemz2r3zafbbwmz4fsxyn4tm