BEŞ BUĞDAY ÇEŞİDİNİN TOPRAK ÜSTÜ AĞIRLIKLARININ BÜYÜME EĞRİLERİ YOLUYLA KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Ufuk Karadavut, Seyit Kayiş
unpublished
ÖZET Bu çalışmada, Konya bölgesinde yaygın olarak yetiştirilen beş buğday çeşidinden (Dağdaş 94, Kınacı 97, Konya 2002, Karahan 99 ve Ahmetağa) 20 hafta boyunca alınan toprak üstü taze ağırlıklarına ait veriler parametreleri biyolojik olarak yorumlanabilen (Gompertz ve lojistik) büyüme eğrileri kullanılarak modellenmiştir. Daha sonra seçilen uygun büyüme eğrisi kullanılarak, buğday çeşitlerine ait büyüme eğrileri ve eğrilere ait parametreler indirgenmiş kareler toplamı testiyle
more » ... tır. Analiz sonuçları Karahan99 çeşitinin en fazla (178,4 gr), Ahmetağa çeşitininde en az (147,5 gr) toprak üstü taze ağırlık potansiyeline sahip çeşitler olduklarını göstermiştir. Ahmetağa çeşidinin en erken (13,54 hafta), Karahan 99 çeşitinin ise en geç (14,9 hafta) en yüksek miktarda mutlak toprak üstü taze ağırlık artışına ulaşan buğday çeşitleri olduğu tespit edilmiştir. Buğday çeşitlerinin toprak üstü taze ağırlık artışlarına ait Gompertz büyüme eğrileri parametrelerinin karşılaştırılması sonucu, Dağdaş 94, Kınacı 97 ve Ahmetağa çeşitlerinin ortak bir model ile ifade edilebileceği, Konya 2002 ve Karahan 99 çeşitlerininde başka bir ortak model ile ifade edilebileceği tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Gompertz büyüme eğrisi, lojistik büyüme eğrisi, büyüme eğrilerinin karşılaştırılması, indirgenmiş kare-ler toplamı testi, buğday toprak üstü taze ağırlığı A GROWTH CURVE APPLICATION TO COMPARE WEIGHTS OF FIVE WHEAT VARIETIES ABSTRACT In this study, growth curves of 5 wheat varieties (namely Dağdaş 94, Kınacı 97, Konya 2002, Karahan 99, and Ahme-tağa) were modeled via fitting Gompertz and logistic growth curves (whose parameters can be interpreted biologically) to plant weight data, which are collected for 20 weeks. In addition, growth curves of wheat varieties and their parameters were compared by using sum of square reduction test. Results show that Karahan 99 is the variety that has the highest growth potential (178.4 gr), while Ahmetağa is the variety that has the lowest growth potential (147.5 gr). On the other hand, the variety Ahmetağa reaches to the maximum absolute growth rate at the earliest (13.54 weeks), while the variety Karahan 99 reaches the latest (14.9 weeks). Results from sum of square reduction test show that a common Gompertz growth curve function can not be used for all varieties. However, it is found that varieties Dağdaş 94, Kınacı 97, and Ahmetağa can be expressed with a common growth curve while Konya 2002 and Karahan 99 can be expressed with another common growth curve.
fatcat:pak6cswpuvgifdj6s2muasq2lq