Realization of Ellipsis as a Means of Language Economy in Dialogical Speech And Specifics of Its Translation
Реалізація еліпсису як засобу мовної економії в діалогічному мовленні та специфіка його перекладу

H Sydoruk, NULES of Ukraine
2020 Mìžnarodnij fìlologìčnij časopis  
Анотація. В статті узагальнено теоретичний досвід вивчення явища мовної економії, визначено фактори, що зумовлюють функціонування розмовної мови, виділено діалогічне мовлення як основну форму розмовної мови. Обґрунтовується той факт, що діалогічна мова є сферою найбільшого поширення та застосування закону мовної економії -одного з основних і невід'ємних чинників природного функціонування мови, який в останні десятиліття активізує свій вплив завдяки наростаючому розвитку інтернет-спілкування.
more » ... лізуються приклади економного вживання мовних одиниць на існуючих рівнях мовної системи. Еліптичність виступає найважливішою рисою діалогічного спілкування і полягає у вилученні всього, що можна вилучити без шкоди для змісту висловлювання, причому імплікації зазнають мовні одиниці на рівні фонетики, лексики, граматики і особливо синтаксису. Еліптичність є важливою структурною особливістю розмовної мови. Окрім основних, можуть бути вилучені другорядні члени речення. Найчастіше в еліптичних конструкціях видаляється суб'єкт, на другому місці за частотою видалення стоїть присудок. У деяких поодиноких випадках вилучаються обидва основних члени речення. Випадки відсутності інших членів речення є рідкісними. Синтаксична асиміляція, асоціація та поділ речень найчастіше застосовуються при перекладі українською мовою. Спілкування в Інтернет-просторі відбувається через постійне використання еліптичних речень, і тому це мовне явище вимагає серйозних подальших досліджень. Визначення та розгляд інших способів мовної компресії може стати метою та об'єктом наших подальших досліджень у цій царині. Ключові слова: закон мовної економії, діалогічне мовлення, рівні мовної ієрархії, еліптичне речення, вилучення.
doi:10.31548/philolog2020.03.011 fatcat:ayo5kdxxgngbbhm6j5r5lbtxie