FİLOLOJİ BAKIMINDAN TÜRKLER VE KOMŞULARI

Negip ÜÇOK
1943 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi  
doi:10.1501/dtcfder_0000000689 fatcat:4ee675xeoja4rgdcpyvtmublaa