ENDÜSTRİ 4.0 VE VERİMLİLİK: TÜRK BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE KEŞFEDİCİ DURUM ÇALIŞMASI

Kübra ŞİMŞEK DEMİRBAĞ, Nihal YILDIRIM
2021 Verimlilik Dergisi  
Türk beyaz eşya sektörünün önde gelen iki ana üreticisi ve bu üreticilerin tedarikçisi konumundaki bir yan sanayi şirketi için Endüstri 4.0'ın durumunu, uygulama örneklerini, dönüşüm sürecinde elde edilen avantajları/karşılaşılan zorlukları ve Endüstri 4.0'ın verimliliğe etkisini ortaya koymak amaçlanmaktadır. Yöntem: Yin (2002 Yin ( , 2017) ) tarafından önerildiği şekliyle keşfedici durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Kanıtlar ise yarı-yapılandırılmış mülakatlar, doğrudan gözlemler ve
more » ... tlere yönelik online belgelerden elde edilmiştir. Bulgular: Türk beyaz eşya sektörü şirketleri Endüstri 4.0 dönüşümü için çaba sergilemekte ve dönüşümü zorunluluk olarak algılamaktadır. Şirketler, Endüstri 4.0'a özel bütçe ayırmakta ve en çok veri toplama/analitiğine önem vermektedir. Yapılan yatırımların ise kısa vadede dahi verimliliğe etkisi olumlu olmuştur. Özgünlük: Mevcut makale, dünyanın en büyük ikinci beyaz eşya üreticisi ve Türkiye'nin en yenilikçi ve en yüksek dijital olgunluğa sahip sektörlerinden biri olan beyaz eşya sektöründe Endüstri 4.0'ın durumunu vaka analiziyle ortaya koyan ilk akademik çalışma niteliğindedir.
doi:10.51551/verimlilik.988466 fatcat:c6iroz2tvnhirlvnl2i3duw6fa