Technologia spawania orbitalnego metodą TIG austenitycznej stali nierdzewnej X5CrNi18-10

Jacek Górka, Karolina Grzesica, Krzysztof Golda
2018 Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review  
Streszczenie W artykule przedstawiono technologię spawania złączy rur z austenitycznej stali nierdzewnej X5CrNi18-10 o wymiarach: ø 50,8 x 1,5 mm, wykonanych metodą spawania orbitalnego TIG bez użycia materiału dodatkowego. W zakresie przeprowadzonych badań wykonano: badania składu chemicznego, badania zawartości ferrytu delta, badania nieniszczące złączy spawanych, badania wizualne wraz z oceną barw nalotowych od strony grani spoiny oraz od strony lica spoiny (wg duńskiego raportu 94.34
more » ... tu Force Technology oraz amerykańskich przepisów ASME BPE -2012), badania radiograficzne, badania niszczące złączy spawanych. Przeprowadzone badania wykazały, że zaproponowana technologia pozwala na uzyskanie złączy spawanych spełniających wymagania w zakresie kwalifikowania technologii spawania. Abstract The article presents the welding technology of pipe joints made of austenitic stainless steel X5CrNi18-10 with dimensions: ø 50,8 x 1,5 mm, made by TIG orbital welding method without the use of additional material. The following tests were carried out: chemical composition tests, delta ferrite content tests, non-destructive testing of welded joints, visual tests together with the assessment of tinge from the root side and weld face (according to the Danish Institute of Life Technology 94.34 report and the American ASME BPE standard 2012), radiographic examinations, destructive tests of welded joints. The tests have shown that the proposed technology allows to obtain welded joints that meet the requirements for the qualification of welding technology.
doi:10.26628/ps.v90i5.898 fatcat:m6nw6wbijbdmxk6thr5dlohzv4