Розвиток систем спеціальної освіти в україні та польщі (проблематика дослідження)

Володимир Шевченко
2020 Особлива дитина: навчання і виховання  
Розкрито проблематику дослідження з розвитку систем спеціальної освіти в Україні та Польщі в ХІХ – початку ХХІ століття. Охарактеризовано методологічну функцію історикопедагогічного порівняльного дослідження для освітньої сучасності України, формування цілісної системи знань про історико-педагогічні процеси в галузі спеціальної освіти двох країн, роль педагогічних концепцій минулого та їхній зв'язок з сучасним реформуванням системи освіти. За роки незалежності України визначено нові пріоритети
more » ... но нові пріоритети розвитку освіти. Водночас темпи та глибина перетворень ще не повною мірою відповідають потребам держави та суспільства. Одержання відповіді на питання сучасності пов'язане із вдумливим осмисленням минулого, об'єктивною оцінкою історичних реалій, вивченням історичних коренів педагогічних ідей, фактів, теорій, концепцій, досвіду педагогів минулих років. Автор зазначає, що без ґрунтовного аналізу історико-педагогічного процесу розвитку спеціальної освіти в Україні не можливе цілісне розуміння сучасних ідей розвитку спеціальної освіти, досить складно удосконалити існуючі надбання, методики, системи і методи навчання тощо. Акцентовано, що виконання історико-педагогічних досліджень потребує наративізації, яка вибудовується із врахуванням документальних джерел та окремих фактів, описів, наукових узагальнень, з прагненням у минулому віднайти витоки провідних наукових ідей сучасності.
doi:10.33189/ectu.v3i92.29 fatcat:oup5cfd4bzcyzhz4f334i7o5pm