Formy i skutki niepłacenia oraz wyłudzania zwrotu podatku w Polsce na wybranych przykładach

Janina Pach
2018 Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego  
Podatki stanowią ważne źródło dochodów budżetu państwa, finansujących wydatki publiczne. Jednakże nie wszyscy podatnicy z różnych względów (ekonomicznych, politycznych czy religijnych) uczciwie je płacą. Cierpi na tym nie tylko budżet, ale również ci podatnicy, którzy nie uchylają się od obowiązku podatkowego i systematycznie płacą podatki. Gdyby bowiem nie istniało w różnych formach zjawisko niepłacenia podatków oraz wyłudzania ich zwrotu, to potencjalne opodatkowanie społeczeństwa mogłoby być
more » ... niższe. Przedmiotem artykułu jest przybliżenie istoty podatków, ich funkcji i znaczenia, pokazanie głównych sposobów i form niepłacenia podatków, jak również unikania opodatkowania, w tym oszustw podatkowych. Głównym celem badawczym jest próba odpowiedzi na następujące pytania: Jaka jest skala niepłacenia przez podatników podatków w Polsce? Na czym polega zjawisko wyłudzania zwrotu podatku? Dlaczego zjawisko unikania opodatkowania i wyłudzania zwrotu podatku w największej mierze dotyczy podatku od towarów i usług, będącego głównym źródłem dochodów budżetowych? Uzyskane odpowiedzi pozwolą nie tylko wskazać przyczyny niepłacenia podatków, w tym oszustw podatkowych, ale również kierunki przeciwdziałania tym zjawiskom.
doi:10.24917/20801653.322.12 fatcat:g6v2asypz5gqnfokgxgrcu2vsu