Thermodynamic aspects of the opposite effect of Mn and Ni on the magnetic state of austenite

G. Snizhnoi, V. Ol'shanetskii
2021 Innovative Materials and Technologies in Metallurgy and Mechanical Engineering  
Нікель і марганець є основними аустенітоутворючими елементами в аустенітних сталях. Різний вплив зазначених елементів на магнітний стан нікелевого (хромонікелеві сталі) і марганцевого (високомарганцеві сталі) аустеніту можливо пояснити з точки зору магнетизму, а саме, оскільки нікель є феромагнетиком, а марганець -антиферомагнетиком. Атомно-магнітний стан аустеніту визначається питомою парамагнітною сприйнятливістю χ 0 . Графіки, що наведені на рис. 1 показують, що парамагнітна сприйнятливість
more » ... устеніту при додаванні у сталь з певною металевою матрицею нікелю (сталі Х17Н(12...16)) або марганцю (сталі 110Г(8...13)Л) змінюється протилежним чином: в хромонікелевих сталях цей показник збільшується, а в високомарганцевих -зменшується [1]. Це свідчить про те, що енергетика загартованого аустеніту обов'язково повинна змінюватися у напрямку зменшення термодинамічного потенціалу певного виду. Рис. 1. Вплив вмісту нікелю (крива 1) на зміну атомно-магнітного стану нікелевого аустеніту і вмісту марганцю (крива 2) на зміну атомно-магнітного стану (параметр χ 0 ) марганцевого аустеніту
doi:10.15588/1607-6885-2020-2-12 fatcat:m2wcz4mq7rglxhq3kdmik4vjqa