De evaluatie van potentiële oogstregels voor brasem en blankvoorn : In het IJssel-/Markermeer [report]

N. Tien, Onderz. Form. I., T. Brunel, B. Berges, S. van Donk, E. Foekema, I. Mosqueira Sanchez, Onderz. Form. D., Onderz. Form. B.
2020 unpublished
Wageningen Marine Research, instituut binnen de rechtspersoon Stichting Wageningen Research, hierbij vertegenwoordigd door Dr. M.C.Th. Scholten, Algemeen directeur KvK nr. 09098104, WMR BTW nr. NL 8113.83.696.B16. Code BIC/SWIFT address: RABONL2U IBAN code: NL 73 RABO 0373599285 Wageningen Marine Research aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgschade, noch voor schade welke voortvloeit uit toepassingen van de resultaten van werkzaamheden of andere gegevens verkregen van Wageningen Marine
more » ... search. Opdrachtgever vrijwaart Wageningen Marine Research van aanspraken van derden in verband met deze toepassing. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag weergegeven en/of gepubliceerd worden, gefotokopieerd of op enige andere manier gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming van de uitgever of auteur. A_4_3_1 V29 (2019) Opdrachtgever: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit T.a.v.: Vincent van der Meij Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag BAS Code: BO-43.18-100-283.00. Dit rapport is gratis te downloaden van https://doi.org/10.18174/528258 Wageningen Marine Research verstrekt geen gedrukte exemplaren van rapporten. Wageningen Marine Research is ISO 9001:2015 gecertificeerd.
doi:10.18174/528258 fatcat:6tj5vcjl7jbqlhmyaic4tduboy