Umumta'lim maktablari rahbar va pedagogik jamoasi o'rtasida vujudga keladigan ziddiyat turlari

Asliddin Saidov
2022 Общество и инновации  
Ushbu maqolada umumta'lim maktablari pedagogik jamoasi o'rtasida vujudga keladigan ziddiyat turlari haqida ma'lumotlar keltirilgan. Konfliktlar hamda ularning farqlari bayon qilingan. Konfliktlar tabiiy hodisa bo'lib, konflikt bilan to'g'ri munosabat o'rnatish inson tarbiyasi, uning shakllanishining zaruriy talablaridan biri ekanligi haqida ham ma'lumotlar berilgan. Har bir konfliktning o'ziga xos jihatlari borligi, umumta'lim maktablari rahbar va pedagogik jamoasi o'rtasida vujudga keladigan
more » ... ddiyat turlari haqida ma'lumotlar misollar bilan yanada aniq ko'rsatilgan.
doi:10.47689/2181-1415-vol3-iss6/s-pp212-217 fatcat:reymec5n5nbvnfss4g5c3xmdmq