O relacjach między grupą obrotów, a grupą permutacji

Zenon Gniazdowski
2011 Zeszyty Naukowe  
W pracy omówiono grupę permutacji osi kartezjańskiego układu odniesienia reprezentowaną przez macierze permutacji, a także grupę obrotów kartezjańskiego układu odniesienia reprezentowaną przez transpozycje wspomnianych wyżej macierzy permutacji. Dla obydwu grup zbadano i przedyskutowano ich wzajemne relacje.
doi:10.26348/znwwsi.5.27 doaj:7a6453c4397f4b9089711c9c6a4b44e7 fatcat:3fidfwteq5f5hepi4qov7seeem