Cow's milk allergy in children: 9 years experience of Dr. Behcet Uz Children's hospital, Izmir

Canan Sule Unsal, Ilker Gunay, Hikmet Tekin Nacaroglu, Suna Asilsoy, Ozlem Karadag, Tanju Celik, Saniye Girit, Done Dogan, Demet Can
2013 Journal of Dr Behcet Uz Children s Hospital  
Objective: Cow's milk allergy is the most frequent food allergy in childhood. Delayed diagnosis may cause a number of systemic dysfunctions, while incorrect diagnosis may result in deficient nutrition of the mother and the child. As in other types of allergies, food allergy is also a growing problem in recent years. Our aim was to determine the characteristics of our patients allergic to cow's milk, and see if there was an increasing trend. Material and Methods: The study was of retrospective
more » ... d cross-sectional design. Patient data were collected from Pediatric Allergy Department patient files. Cases of food allergy were reviewed and patients fulfilling the criteria of cow's milk allergy were included in the study. Results: A total of 105 cases with cow's milk allergy out of 264 food allergies who were followed up between 2003-2011 were investigated. Most of the patients were under 2 years of age (78.1%), were males (62.9%) and presented with a history of allergy (79.1%). IgE mediated cases constituted the majority (75.2%). More than half of the patients admitted in 2010 and 2011. This was mostly due to the increased number of patients less than twelve months of age (p=0.015). Most frequently involved system was skin (67.5%) and multisystem involvement was 15.7% Conclusion: A detailed history is the key element of diagnosing cow's milk allergy. There is a considerable number of cases within the first year of life which may present with different signs and symptoms. Although not a life threatening situation, correct diagnosis is vital as nutrition is a key component in the development and growth of child. ÖZET Amaç: İnek sütü alerjisi çocukluk çağında en sık görülen gıda alerjisidir. Tanıda gecikme olduğunda sistemik reaksiyonlar ortaya çıkarken, yanlış tanı konulduğunda annenin ve çocuğun yetersiz beslenmesine neden olmaktadır. Diğer alerjik hastalıklar gibi besin alerjileri de son yıllarda giderek büyüyen bir sorundur. Amacımız, inek sütü alerjisi vakalarının özelliklerini saptamak ve sıklığının artıp artmadığını belirlemektir. Gereç ve Yöntemler: Çalışmamız retrospektif ve kesitsel olarak planlandı. Hasta verileri Pediatrik Allerji Bölümü hasta dosyalarından toplandı. Gıda alerjisi tanısı konulan hastalar arasından inek sütü alerjisi saptanan hastalar çalışmaya alındı. Bulgular: 2003-2011 yılları arasında gıda alerjisi tanısı ile takip edilen 264 olgu arasından inek sütü alerjisi tanısı alan 105 olgu çalışmaya alındı. Hastaların çoğu 2 yaşından küçük (%78,1), erkek cinsiyette (%62,9) idi ve anamnezinde süt alımını takiben kesin öykü vardı (%79,1). Olguların %75,2'sini IgE aracılı inek sütü alerjileri oluşturmaktaydı. Hastaların yarısından fazlası 2010 ve 2011 yıllarında başvuran hastalardı. Bu artışdan daha çok 1 yaş altındaki hastaların fazla olması sorumluydu (p=0.015). En sık tutulan sistem, deri (%67,5) ve multisistem (%15,7) olarak bulundu. Sonuç: Detaylı bir öykü inek sütü alerjisi tanısında önemli bir rol oynar. Yaşamın ilk yılı içinde çok sayıda hasta çeşitli semptom ve bulgularla karşımıza çıkar. Genellikle hayatı tehdit eden bir durum olmamakla birlikte beslenme, çocuğun gelişimi ve büyümesinde rol oynadığı için doğru tanı çok önemlidir.
doi:10.5222/buchd.2013.018 fatcat:rmeyjaivrrbeboktbghe2l47xu