Rola lidera w efektywnym zarządzaniu zespołem projektowym [chapter]

Paulina Kopacka
2015 Gospodarowanie kapitałem ludzkim. Wyzwania organizacyjne i prawne  
Rola lidera w efektywnym zarządzaniu zespołem projektowym WPROWADZENIE Na przestrzeni ostatnich lat wzrosło znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. Pracodawcy kładą większy nacisk na efektywną realizację zadań podwładnych, z kolei pracownicy oczekują wsparcia i zrozumienia ze strony lidera zespołu. Rola manadżera grupy jest trudna i wymaga dobrej organizacji pracy własnej i cudzej, odpowiedzialności, umiejętności działania pod presją czasu, zaufania itp. O sukcesie zespołu
more » ... esie zespołu decyduje efektywność lidera oraz indywidualna praca każdej osoby w grupie, które tworzą złożoną całość. Wzrosło także zapotrzebowanie na małe zespoły projektowe. Zespół osiąga większą efektywność w małej grupie. W zespole projektowym często mamy do czynienia z sytuacją, w jakiej spotykają się osoby, które wcześniej ze sobą bezpośrednio nie współpracowali. Dlatego niezwykle istotne staje się zintegrowanie zespołu i budowanie skutecznej komunikacji. Rolą lidera jest tworzenie zespołu, w którym każdy pracownik potrafi odpowiednio komunikować się ze wszystkimi w grupie. Zespół ma poczucie jedności, odpowiedzialności i jest nastawiony na rozwój i sukces. Skład zespołu w trakcie trwania projektu może podlegać zmianom. Czas trwania projektu jest zróżnicowany. Zazwyczaj projekt realizowany jest od kilku miesięcy do maksymalnie kilku lat. Lider może powoływać pracowników na zlecenie, tylko na czas wykonania określonego zadania. Jest to zdecydowanie mniej kosztowne, niż w przypadku zatrudnienia pracownika na czas trwania projektu. W procesie selekcji i rekrutacji lider wybiera osoby, dysponujące oprócz umiejętności specjalistycznych dobrze rozwiniętymi zdolnościami komunikacyjnymi. Zmniejsza to koszty ewentualnych szkoleń. Lider definiowany jest jako osoba zarządzająca zespołem projektowym. Jest powołany do tej roli na czas trwania projektu. Po rozwiązaniu zespołu lider dalej może * Studentka, członkini Studenckiego Koła Naukowego "HRM", Uniwersytet Łódzki.
doi:10.18778/7969-890-5.11 fatcat:5xg7spt5uzhsxnpzy5hq52jbmq