Curriculum as Culture, Semiotic System and Communication Media

Martynas Zapolskis
2012 Politologija  
Straipsnyje analizuojami svarbiausi ekosaugumo koncepcijos bruožai ir jos reikšmė tarptautinių santykių studijose. Ekosaugumas traktuojamas kaip sudedamoji saugumo sampratos dalis šalia akademiniame diskurse jau įsitvirtinusių ekonominio, socialinio, energetinio ar informacinio saugumo komponentų. Ekosaugumo studijų objektas -kompleksiniai ryšiai tarp gam tos (aplinkos, klimato, resursų) veiksnių, jų daromo poveikio ir įvairių sau gumo problemų. Straipsnyje identifikuojamos ir nagrinėjamos
more » ... r nagrinėjamos penkios svar biausios ekosaugumo studijų "stovyklos": 1. Resursų trūkumo. 2. Resursų gausos. 3. Klimato pokyčių. 4. Žmogiškojo saugumo. 5. Gamtos stichijų. Įvadas Tradicinės saugumo sampratos pokyčiai ir jos išplėtimas yra vienas svarbiausių tarptautinių santykių disciplinos objektų. Po Šaltojo karo pabaigos šalia karinio saugumo akademiniame diskurse ir valstybių Martynas Zapolskis -Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto doktorantas (el. paštas: martynas.zapolskis@tspmi.vu.lt).  Martynas Zapolskis, 2012 Straipsnis įteiktas redakcijai 2012 m. gruodžio 22 d. Straipsnis pasirašytas spaudai 2012 m. vasario 28 d.
doi:10.15388/polit.2012.1.1526 fatcat:2tjmhkmorngbbjg5vryblz7rpy