Türk Dil Kurumu'nun yayımladığı iki dilli sözlükler: Boşnakça-Türkçe sözlük

UYSAL Hülya
2017 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi  
Hazırlanma sürecinde dikkat edilecek hususlar açısından iki dilli sözlükler tek dilli sözlüklere oranla biraz daha farklıdır. Örneğin genellikle sözlük hazırlayıcıları tek dilli sözlükleri kendi ana dilinde hazırlarken iki dilli sözlük hazırlayanlar ana dilinin yanında diğer dile yani hedef dile de hâkim olmak ve iki dil arasındaki eşdeğerliği yakalamak durumundadır. Ayrıca farklı dil ailesine mensup iki dil, tipoloji açısından çekim morfolojisi çerçevesinde iyi bilinmeli ve kaynak dildeki
more » ... ar hedef dilde doğru ifade edilmelidir. Bu yazıda, Türk Dil Kurumunun yayımladığı iki dilli sözlükler arasında yer alan Boşnakça-Türkçe Sözlük'teki Boşnakça maddebaşları için yapılan Türkçe açıklamalarda eşdeğerlik (equivalance) ve çekim morfolojisi açısından görülen sorunlar ele alınacaktır. eşdeğerlik: Sözlükte yer alan "gözünü ferah tut" ifadesi Türkçede bulunmadığından söz konusu anlamsal içerik "gönlünü serin tut, gönlünü ferah tut" biçiminde tanımlanabilirdi. Çekim morfolojisi: brzopotezno madde başı için yapılan açıklamada yer verilen "yıldırım hızla" ifadesi, Türkçede hız sözcüğünün iyelik eki almış biçimiyle (yıldırım hızıyla) kullanılmalıydı. Yukarıda söz edilen iki başlık çerçevesinde karşılaşılan sorunlar, örnekler üzerinden detaylı bir biçimde analiz edilecektir.
doi:10.1501/dtcfder_0000001571 fatcat:3i7bpcvfgzadjos4t5okti355m