Right to Information about Patient's Health during the COVID-19 Pandemic
Prawo do informacji o zdrowiu pacjenta w czasie pandemii COVID-19

Agnieszka Wołoszyn-Cichocka
2022 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska sectio G (IUS)  
Prawo do informacji o zdrowiu pacjenta w czasie pandemii COVID-19 Right to Information about Patient's Health during the COVID-19 Pandemic WPROWADZENIE Wybuch pandemii COVID-19 w marcu 2020 r. znacząco wpłynął na funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce, a także na korzystanie z szeregu wolności i praw człowieka i obywatela, w tym z praw pacjenta. Podjęte działania zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 obnażyły narastające od lat problemy systemu
more » ... ny zdrowia oraz ograniczyły i tak trudny dostęp do świadczeń zdrowotnych. Obok ograniczenia prawa do świadczeń zdrowotnych wprowadzone obostrzenia wpłynęły również na możliwość realizacji innych praw pacjenta, m.in. praw związanych z dopuszczeniem osób trzecich do procesu leczenia pacjenta. Ze względu na ryzyko transmisji wirusa wyłączono możliwość odwiedzin pacjentów przebywających w oddziałach szpitalnych, w tym pediatrycznych, a także zaprzestano porodów rodzinnych. Tymczasem kontakt osobisty pacjenta z innymi osobami, w szczególności z osobami bliskimi, oraz ich zaangażowanie w proces udzielania świadczeń zdrowotnych jest niezwykle pomocny w przyspieszeniu powrotu do zdrowia i utrzymaniu dobrej kondycji psychicznej. Jest on też istotny dla osób bliskich pacjenta, które troszczą się o jego zdrowie. Celem niniejszego opracowania jest ukazanie wpływu pandemii COVID-19 na możliwość uzyskania informacji o zdrowiu pacjenta oraz ustalenie, czy obowiązujące rozwiązania prawne pozwoliły na skuteczną realizację prawa do tej informacji. Podjęte rozważania nie obejmują zakresu przedmiotowego prawa
doi:10.17951/g.2022.69.1.195-208 fatcat:ol7o4enulbfkfaywe5na7xmzh4