INIERACTION SPARKS-MINERALS Interakcje wyładowania elektryczne-minerały

Maciej Pawlikowski, Piotr Bożęcki
unpublished
Interaction minerals artificial sparks were examined using pyrite, galena, hematite an pyrrhotite-bornite were examined using specially constructed generator. The surface of crystals was examines using SEM-EDS after strong bombing by artificial spark. The erosion of surface and formation of micro crater was observed. Moreover activity of sparks led to the formation of new secondary product represented sometime by pure metals. Wykonano eksperymenty polegające na bombardowaniu powierzchni
more » ... powierzchni kryształów przez wyładowania elektryczne. Kryształy umieszczono na elektrodzie w specjalnej rurce szklanej. Iskry wytwarzano przy pomocy specjalnego generatora. Powierzchnie kryształów w strefie wyładowań badano przy pomocy mikroskopu skaningowego z przystawką do analiz chemicznych (EDS). Stwierdzono powstawanie w bombardowanej powierzchni kryształów mikro kraterów. Uderzenia iskier spowodowały także w niektórych przypadkach powstanie ziarn czystych metali w pobliżu mikro kraterów. Słowa kluczowe: minerały, iskry, SEM Badania realizowane w ramach badań statutowych nr 11.11.140.319 oraz finansów własnych M. Pawlikowskiego. Materiał i metody Celem badań było rozpoznanie wpływu plazmy wytworzonej dzięki generatorowi własnej konstrukcji na kryształy wybranych minerałów.
fatcat:urbktqjxmfgajliuqbb34dyyv4