UTJECAJ JAVNOG DUGA NA PRINOSE DRŽAVNIH OBVEZNICA U EMU

Dajana Štrbić, Ministrstvo financija Republike Hrvatske, Katančićeva 5, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, Lena Malešević Perović, Ekonomski fakultet Split, Sveučilište u Splitu, Cvite Fiskovića 5, 21000 Split, Republika Hrvatska
2020 4th EMAN Conference Proceedings (part of EMAN conference collection)   unpublished
Glavni cilj ovog rada je istražiti utjecaj fiskalnih neravnoteža zemalja EMU na prinose državnih obveznica pojedine zemlje članice EMU u razdoblju od 2002. do 2018. godine. U odnosu na već provedena teorijska i empirijska istraživanja, ovaj rad predstavlja iskorak u postojećoj literaturi na način da se navedeni utjecaj analizira korištenjem tehnika prostorne ekonometrije koje omogućavaju promatranje prostorne zavisnosti između zemalja, a isto tako omogućavaju ispitivanje najznačajnijeg
more » ... načajnijeg transmisijskog kanala preko kojeg je takav utjecaj moguć. Glavna pretpostavka je da na prinose državnih obveznica pojedine zemlje članice EMU ne utječu samo njene fiskalne neravnoteže, već određeni utjecaj imaju i fiskalne neravnoteže susjednih zemalja članica. Provedena analiza je potvrdila očekivanja autora i sugerirala sljedeće nalaze: utjecaji javnog duga i primarnog deficita na prinose državnih obveznica su pozitivni i statistički značajni; najznačajniji transmisijski kanal je geografski kanal; 49% ukupnog utjecaja se pripisuje indirektnim/spillover efektima.
doi:10.31410/eman.2020.331 fatcat:j64ranctlbheziilmpawa5yd3m