ELS HETEROCERS AL MASSfS DE CABRERA (OSONA): DISTRIBUCIÓ TEMPORAL, DINÀMICA I DIVERSITAT JOSEP TURET i CAPELLAS JOSEP YLLA i ULLASTRE JOSEP GARCIAMORENO i MARCHANT

Ses, Entom, Ichn-Scl, Iv
1986 Mataró   unpublished
RESUM: Durant els quatre darrers anys (1981-1984), s'ha efectuat un es-tudi aprofundit de les poblacions d'heterócers que poblen el Massís de Cabrera (Osona). Es presenten aquí d'una manera simplificada les principals conclusions obtingudes pel que fa a la distribuci6 temporal, la dinàmica poblacional i la diversitat. SUMMARY: During the last four years (1981-84), the authors have nade a detailed study of the Heterocera populations that inhabit the "Massís de Cabrera" (Osona-Barcelona). It is
more » ... Barcelona). It is presented here, in a simplified version, the main conclusions that have been obtained concerning the temporal distribution, populations dynamics and diversity.
fatcat:um2iqtpfrbfozgwm52sjr3yuhe