ROBINSON CRUSOE VE HAY BİN YAKZAN ÜZERİNE BİR İNCELEME

Abdullah Acehan
2021 Sosyal bilimler elektronik dergisi  
ÖZET Bazı araştırmacılara göre Daniel Defoe'nun Robinson Crusoe ile İbn-i Tufeyl'in Hay bin Yakzan isimli eserleri dünya edebiyatında nesir türünün bir çeşidi olan romanın ilk örnekleri arasında gösterilmektedir. Yine bazı araştırmacılara göre bu iki eser arasında bir takım benzerliklerin olduğu da iddia edilmektedir. Bu çalışmada romanın ilk örnekleri olarak gösterilen bu iki eser üzerinde duruldu. Öncelikli olarak giriş kısmında bahse konu olan bu iki eserin ele alınma sebebi ifade edildi.
more » ... a sonra ele alınan bu iki eser ve yazarları hakkında bilgi verildi. Fakat yazarları hakkında fazla teferruata inilmedi. Devamında ise bu iki eser arasındaki benzerlikler ve farklılıklar ayrıntılı olarak ifade edildi. En son kısım olarak düşünülen sonuç bölümünde ise bir değerlendirme yapıldıktan sonra bu çalışmada faydalanılan kaynakların künyeleri alfabetik olarak sıralanarak incelemeye son verildi.
doi:10.29228/sbe.48848 fatcat:yruaql23bjcyzfvhxulg5lixva