Διδάσκοντας γεωγραφικές συντεταγμένες μέσα από το σκάκι. Εκπαιδευτικό σενάριο της πλατφόρμας e-lios. Teaching geographic coordinates through chess. Educational scenario under the E-Lios platform abilities

Ioannis S Chiotelis, Δέσποινα Πλώτα, Παρασκευή Πούλου
2018 Ανοικτή Εκπαίδευση το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία  
Στη παρούσα εργασία παρουσιάζουμε ένα εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας των γεωγραφικών συντεταγμένων μέσα από ένα παιχνίδι σκάκι. Για να το πετύχουμε αυτό ακολουθούμε τους βασικούς άξονες της Διερευνητικής Μάθησης, της ομαδοσυνεργατικότητας αλλά και της Μετασχηματίζουσας Μάθησης, ανακαλώντας προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών και θέτοντάς τους νέες μαθησιακές προκλήσεις. Η πλατφόρμα E-lios παρέχει ένα δομημένο πλαίσιο όπου ένας εκπαιδευτικός μπορεί να ακολουθήσει κατάλληλα βήματα ενός οδηγού
more » ... γησης και να δημιουργήσει ένα εκπαιδευτικό σενάριο ενσωματώνοντας ταυτόχρονα προσωπικές εμπειρίες μαθητών, καθηγητών, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενου. αναπτύσσοντας έτσι σενάρια βασισμένα και στη μετασχηματίζουσα μάθηση. Ο Εκπαιδευτικός καλείται να συμπληρώσει τα αντίστοιχα «κελιά» που ακολουθούν τα βήματα της Διερευνητικής μάθησης, ενώ στο τέλος, το εκπαιδευτικό σενάριο εμφανίζεται ολοκληρωμένο, έτοιμο προς διδασκαλία. Προτείνουμε λοιπον τη διδασκαλία σε μαθητές Γυμνασίου των γεωγραφικών συντεταγμένων (γεωγραφικό μήκος και πλάτος) στηριζόμενοι στα βήματα που πραγματοποιούμε με τα πιόνια του σκάκι πάνω σε μια σκακιέρα. Το εκπαιδευτικό αυτό σενάριο ενσωματώνει προσωπικές εμπειρίες από παιχνίδι σκάκι, μαθηματικές έννοιες που σχετίζονται με τις συντεταγμένες στο επίπεδο και βιωματική μάθηση. Τέλος, αναδεικνύει τη σπουδαιότητα της μάθησης μέσα από το παιχνίδι, αλλά και την παιδαγωγική αξία μιας δομημένης αλληλουχίας βημάτων εκπαιδευτικού σεναρίου.
doi:10.12681/jode.16294 fatcat:2p3s2k67vnhnxklq22opyr325u