Ammatillinen osaaminen luovassa tietotyössä: esimerkkinä tv-toimitus

Mari Kupiainen, Anneli Leppänen
2009 Arbetslivsforskning  
Artikkelissa tarkastellaan ammatillisen osaamisen kehittymisen edellytyksiä ja esteitä luovaa tietotyötä tekevässä työyhteisössä. Suomalaisessa tv-toimituksessa kerättyä haastatteluaineistoa lähestytään työssä oppimisen näkökulmasta sisällönanalyysin keinoin. Huomio kohdentuu päivittäisissä työprosesseissa aktualisoituviin kokemuksiin ja käytäntöihin kaksi vuotta kestäneellä seuranta-ajanjaksolla. Esimerkkiorganisaatiossa ammatillinen kehittyminen ei riippunut niinkään yksilöllisistä
more » ... llisistä ominaisuuksista vaan työyhteisöllisistä ja organisatorisista tekijöistä, joilla osaamisen siirtäminen ja jakaminen mahdollistettiin. Monista osaamisen kehittymistä tukevista käytännöistä huolimatta toimitukselta puuttui organisaation vahva tuki, minkä avulla olisi voitu varmistaa osaamisen jatkuva ja johdonmukainen kehittyminen sekä toimituksessa olevan osaamispääoman säilyttäminen. Ammatillista kehittymistä tukevat reunaehdot muodostuivat toisaalta tiimin hyvän yhteistoiminnan, toisaalta viestintätoimialan kilpailutekijöiden ja emo-organisaation valitseman toimintapolitiikan risteämispisteeseen.
doaj:2983d164f10a488eaeb390ec24fa2efd fatcat:c6f43uy6rnf4pjsdhp44p6ctum