КОРИГУЮЧИЙ ВПЛИВ КОРМОВОЇ ДОБАВКИ ГЕРМАЦИНК НА ВМІСТ ОКРЕМИХ МАКРОЕЛЕМЕНТІВ У КРОВІ ТВАРИН З РІЗНИМИ ТИПАМИ ВНД

E. Zhurenko, V. Karpovskiy, A. Danchuk
2020 Аграрний вісник Причорномор'я  
За результатами дослідження умовно-рефлекторної діяльності було сформовано 4 дослідні групи. Визначали ефективність кормової добавки Гермацинк» за корекції обміну мінеральних речовин у корів з різними типами вищої нервової діяльності. Після задавання кормової добавки у корів з різними типами ВНД вміст Кальцію в сироватці крові протягом усього періоду досліджень достовірно не змінюється, хоча прослідковується тенденція щодо його підвищення (в межах 3,6–5,3 %). У корів з СН та слабким типом ВНД
more » ... іст неорганічного Фосфору в сироватці крові до експерименту був відповідно на 8,3 % (р<0,05) та 14,0 % (р<0,01) меншим від такого у корів з СВР типом ВНД, тоді, як у корів з сильними типами ВНД достовірно не відрізнявся. Слід відмітити, що через 10 та 45 діб після початку досліджень у тварин СН типу ВНД вміст Магнію в клітинах крові достовірно менше відповідно на 12,2 % (р<0,05) та 8,2 % (р< 0,01) від показників корів з СВР типом ВНД, тоді, як через 30 діб після задавання кормової добавки Гермацинк ця різниця недостовірна.
doi:10.37000/abbsl.2019.95.01 fatcat:qhobxlmug5btthpmlyem6h5nrq