Κοινωνικο-ηθικές συνιστώσες των παροχών: η περίπτωση του εργαστηρίου Στοματολογίας του Οδοντιατρικού Τμήματος, Α.Π.Θ

Πηνελόπη Α. Αναστασιάδου
2020
Οι ανθρώπινες σχέσεις αποτελούν ένα ενδιαφέρον πεδίο ερευνητικής δράσης ποικίλων επιστημών. Καθώς όμως η πολυπλοκότητα της άσκησης των καθηκόντων στα επαγγέλματα υγείας είναι τέτοια, ιδιαίτερη θέση στην ερευνητική δράση κατέχει η μελέτη της δυαδικής σχέσης ιατρού- ασθενούς. Το ενδιαφέρον για έρευνα επικεντρώνεται στην καταγραφή και ανάλυση της κοινωνικής θεωρίας, η οποία περικλείει τις πολύπλευρες κοινωνικό- ηθικές συνιστώσες της εν λόγω σχέσης. Αυτές οι συνιστώσες- ως καταγεγραμμένη
more » ... η της ανθρώπινης διανόησης ανά τους αιώνες- βοηθούν στην αποκωδικοποίηση και την ερμηνεία της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Η έρευνα η οποία ακολουθεί- ως μελέτη περίπτωσης- καταγράφει εμπειρικά την έκφραση της σχέσης ιατρού –ασθενούς, δια μέσου της ικανοποίησης των χρηστών – ασθενών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας της Κλινικής του Εργαστηρίου Στοματολογίας του Οδοντιατρικού Tμήματος του Α.Π.Θ. Η δημιουργική σύζευξη θεωρητικού πλαισίου και ερευνητικής χροιάς προσδίδουν τα εχέγγυα καταγραφής προτάσεων βελτιωτικού τύπου, οι οποίες συντάσσονται υπέρ της βελτίωσης της ζωτικής επικοινωνίας του ιατρού με τον ασθενή και συνακολούθως υπέρ της περαιτέρω αναβάθμισης της ποιότητας των παροχών υγείας.
doi:10.26262/heal.auth.ir.308940 fatcat:6ydk3pdkcrc6vpud5cd3jenty4