Tiul'kiu da borla - Lis i winogrona

Szymon Firkowicz, Iwan Kryłow, Bohdan Drozdowski
2021 Awazymyz. Pismo historyczno-spoleczno-kulturalne  
W mowie przodków Bir ač kuda tiul'kiu kirdi borlalychka; Anda borlajemiš kyzar ėd'. Tiul'kiučiokniuń kiozliarbia tišliari janar ėd'; Tolu solkunlary ašat kyzyllychka; Tiek bu kajhy, bijik mun tahyladlar; Kajdan, niečik ki alarha kirmiast', Kioźniuń javyn tartadlar, Tiškia tiušmiast'. Da kyjnalyp bošcha sahatče, Bardy siozliejdohon ačuvba: "Nie kylma! Ol kioriumgia jachšy, Tiek jaš -jetil'miagian kolajče: Fordan kielir tiš kamašy".
doi:10.33229/az.935 fatcat:iri3ji4nrvgcjhrr2zljebgkvq