Analiza akustyczna polskich spółgłosek nosowych realizowanych przez dzieci niesłyszące

Janusz Kleśta
2006 Investigationes Linguisticae  
doi:10.14746/il.2006.13.8 fatcat:hdy6qfrtlfgsxelzs52hw3krsy