Inwestycja w zmienny portfel WIG20 a strategia "kup i trzymaj"

Andrzej Fierla
2020 Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie  
Pasywne inwestowanie w akcje współcześnie jest utożsamiane z inwestowaniem w portfel odwzorowujący zmienny portfel indeksu rynku akcji. Wcześniej rozumiano je inaczej, jako stosowanie strategii "kup i trzymaj" akcje. W artykule porównano wyniki zastosowania tych dwóch pasywnych strategii inwestycyjnych. Bazowym portfelem akcji był portfel WIG20, a hipotetyczne inwestycje trwały od końca 2010 do końca 2018 r. W tym okresie strategia "kup i trzymaj" akcje z portfela WIG20 była lepsza od strategii
more » ... lepsza od strategii dostosowywania portfela do zmiennego portfela WIG20.
doi:10.33119/knop.2020.54.1.4 fatcat:bnrhrqarw5ckfihjftgc4d7nbi