Possibilities of using full homomorphic encryption mechanisms in electronic voting systems

І.Д. Горбенко, О.Г. Качко, Ю.І. Горбенко, М.В. Єсіна, С.О. Кандій, Є.В. Острянська, А.С. Д'яченко
2020 Radiotechnics  
МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ПОВНІСТЮ ГОМОМОРФНОГО ШИФРУВАННЯ В СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОННОГО ГОЛОСУВАННЯ Вступ Наразі багато аспектів повсякденного життя все більше пов'язані з інформаційнокомунікаційними системами та сервісами, побудованими на їх основі. Важливою є ідея проводити такі важливі соціальні заходи, як голосування, в електронному форматі. Вона з'явилася досить давно, проте досі не існує надійних систем електронного голосування, які б задовольняли усім вимогам. Основними причинами
more » ... о є обмеженість існуючих інструментів та можливостей їх застосування [23] . Однією із проблемних вимог, що висунута до систем електронного голосування, є забезпечення анонімності виборців. З однієї сторони, кожен виборець повинен бути ідентифікований, а з іншої -зміст його голосу має бути невідомим. Запропоновані нині методи та механізми, що використовуються у реальних системах голосування, не забезпечують реальної анонімності. Тому як в теоретичному, так і практичному сенсі актуальною та необхідною є проблема розроблення механізмів анонімного підрахунку голосів виборців з забезпеченням захищеності від їх викривлення [23] . Одним із складових механізмів вирішенням вказаної проблеми є використання механізму гомоморфного шифрування. Сутність гомоморфного шифрування полягає у тому, що існує деякий набір операцій, результат виконання яких над шифротекстами (з подальшим розшифруванням) співпадає з аналогічними діями над відкритими текстами [24] . Математично це можливо записати як
doi:10.30837/rt.2020.1.200.09 fatcat:usze2wb6lbdlrg7kxeg33obw44