KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM EĞİTİMİNDE ÖĞRENCİLERİN KÜLTÜRLERARASI DUYARLILIK GELİŞİMİ ÖZ DEĞERLENDİRMELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Zeynep Aksoy
2016 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ  
ÖZET Kültürlerarası iletişimin önemi, uluslararası ve ulus ötesi ilişkilerin yoğunlaşması ile birlikte her geçen gün artmaktadır. Dolayısıyla insanların farklı kültürlerden gelen bireylerle etkileşime açık ve hazır olması bir gereklilik haline gelmektedir. Bu doğrultuda üniversite öğrencilerinin, günlük ve mesleki yaşamlarında gerekecek kültürlerarası iletişim becerileri ile donatılması amacıyla kültürlerarası iletişim eğitimi ders programlarına dâhil edilmeye başlanmıştır. Bu çalışmada İzmir
more » ... u çalışmada İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde, kültürlerarası iletişim dersi kapsamında gerçekleştirilen kültürlerarası duyarlılık alıştırması üzerine bir değerlendirme yapılmaktadır. Milton J. Bennett'in Kültürlerarası Duyarlılık Gelişim Modeli üzerinde gerçekleştirilen sınıf içi etkinlikte öğrencilerin yazdığı öz değerlendirme metinlerinin tematik analizi gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların çoğu kendisini kültürlerarası duyarlılığın kabul etme basamağında algıladığını belirtmekte ve uyum sağlama basamağına geçme konusunda çekimser kalmaktadır. Bu bulgular ışığında kültürlerarası iletişim eğitiminin farklı tekniklerle geliştirilmesi üzerine öneriler sunulmaktadır. ABSTRACT Importance of intercultural communication increases as international and transnational relations are intensified. Thus, it becomes as a requirement that people must be open and ready to interact with others from different cultures. In this respect, aiming to equip university students with intercultural communication skills which they will need both in their daily and professional lives, intercultural communication training began to be included in course programs. This study evaluates the intercultural sensitivity exercise, which is carried out at intercultural communication course in Izmir University of Economics. Students' self evaluation texts, which they have written during in-class activity based on Bennett's Development Model of Intercultural Sensitivity were thematically analyzed. Most of the participants point out that they perceive themselves on the acceptance stage of intercultural sensitivity and remain reluctant to pass to the adaptation stage. In the light of these findings, practical suggestions are presented for developing intercultural communication training with different techniques.
doi:10.18094/si.55438 fatcat:djxcp4gaxzdnhhzsvxlzh66hmy