Xarxa de comunicacions i infrastructures a Filipines (1875-1935)

Dídac Cubeiro Rodriguez
2015 Millars Espai i Història  
doi:10.6035/millars.2015.39.6 fatcat:rbbk5rvbdzcgjaiyo2y5xr5p7q