Enclave RAE – spletni portal za jezikovne uporabnike španščine

Mija Michelizza
2018 Jezikoslovni zapiski  
Jezikoslovni zapiski 24  2018  2 MiJa MiChelizza enClave Raespletni poRtal za jezikovne UpORabnike španščine https://doi.org/10.3986/Jz.v24i2.7115 Spomladi je Španska kraljeva akademija (RAE) postavila na splet portal za uporabnike španščine, imenovan Enclave RAE. 1 Namenjen je učiteljem, profesorjem, učencem, dijakom in študentom, strokovnjakom za različna področja in podjetjem, zasnovan pa je zlasti z mislijo na uporabnika, ki pri svojem delu dnevno uporablja španski jezik. Spletni portal
more » ... a 10 podstrani, ki jih bomo v nadaljevanju podrobneje predstavili: Ficha de la palabra (Podatki o besedi), Diccionario avanzado (Napredno iskanje po slovarju), Diccionarios (Slovarji), Gramática (Slovnica), Corpus (Korpus), Registro de consultas (Register jezikovnih poizvedb), Aula (Razred), Taller lingüístico (Jezikovnotehnološka orodja), Consultas lingüísticas (Jezikovno svetovanje) in Mi RAE (Moja RAE). Na prvi podstrani, ki se imenuje Ficha de la palabra, so v posebnih razdelkih na kratko predstavljeni nekateri podatki o iskani besedi: najprej je izpis slovarskega sestavka iz slovarja Diccionaro de la lengua española (DLE), sledijo primeri rabe iz baze besedil RAE z oznako države izvora besedila (španščina je namreč uradni jezik v 20 državah sveta) in letnico nastanka, navedena je prva pojavitev iskane besede v besedilu, prav tako z oznako države izvora besedila in letnico nastanka. Z aplikacijo besednega oblaka so predstavljene povezane besede. Gre za besede, ki se pogosto uporabljajo skupaj z iskano besedo, velikost pisave besed v oblaku je sorazmerna s pogostnostjo uporabe v teh besedilih. Sledi grafični prikaz pogostnosti rabe iskane besede v besedilih (po stoletjih), frekvenca iskanj besede po elektronskem slovarju DLE ter na koncu impresiven pregled s primerjavo pomenskih členitev in razlag iskane besede po akademijskih slovarjih iz let 1780, 1817, 1884, 1925, 1992 in 2001. Vsi prikazani podatki so pridobljeni iz baze podatkov RAE, zgodovinskega korpusa Corpus del Diccionario Histórico (CDH) in korpusa Corpus del Español del Siglo XXI (CORPES), iz slovarjev RAE in registrov iskanj po spletnem mestu slovarja DLE. Prispevek je nastal v okviru programa P6-0038, ki ga financira ARRS. 1 Portal Enclave RAE je podrobno predstavljen v vodniku po portalu Guía de uso 〈https://enclave. rae.es/pdfs/Guia_de_uso%20Enclave_RAE.pdf, dostop 23. 9. 2018〉. Cobiss: 1.19 2 Vsakič, ko odpremo spletno mesto slovarja DLE, se samodejno prikaže tudi slovarski sestavek za geslo diccionario, zato je vedno najvišje v statistiki iskanj po slovarju. 3 Slabšalni izraz, ki je sicer nastal v angleščini. 4 Neologizem, ki se nanaša na solidarnost (šp. solidaridad) z ženskami v kontekstu spolne diskriminacije in patriarhata 〈https://es.wikipedia.org/wiki/Sororidad, dostop 23. 9. 2018〉.
doi:10.3986/jz.v24i2.7115 fatcat:5qrbf5dhqzbovmeyttc32w7rou