Farklı Tip ve Miktarda Puzolan İçeren Kendiliğinden Yerleşen Betonun Dayanımı ve Elastisite Modülü Arasındaki İlişki

Kazım TÜRK, Mehmet KARATAŞ, Paki TURGUT, Ahmet BENLİ
2010 Pamukkale University Journal of Engineering Sciences  
Bu çalışmada, farklı oranlarda uçucu kül ve silis dumanı ikameli kendiliğinden yerleşen beton (KYB) karışımlarına ait basınç, çekme dayanımı ve elastisite modülü değerleri arasındaki ilişki araştırılmıştır. KYB karışımları için çökme-yayılma, t500, L-kutusu ve elek ayrışma işlenebilirlik deneyleri gerçekleştirilmiştir. Üretilen numuneler kalıptan alındıktan sonra, toplam 28 gün süreyle 20±2 ºC suda kür edilmiştir. Her bir beton özelliği için 3'er numune kullanılarak, basınç ve yarmada çekme
more » ... nımı ve elastisite modülü deneyleri yapılmıştır. Bu deneylerden elde edilen çok sayıda veri kullanılarak yapılan regresyon analizi sonucu bulunan basınç dayanımı-çekme dayanımı ve basınç dayanımı-elastisite modülü bağıntıları önceki çalışmalara ait bağıntılarla karşılaştırılmıştır. Sonuçta, bu çalışmadan elde edilen basınç-çekme dayanımı ve basınç dayanımı-elastisite modülü bağıntılarının yüksek dayanıma sahip kendiliğinden yerleşen betonların çekme dayanımını ve elastisite modülünü doğru tahmin etmede kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.
doaj:1f7b9558649d48a0a1ca6c1d8ee23150 fatcat:fzafzlessvhqhigajb5fr6i3qy