Drosjenæring under lupen: kontrollpluralisme i praksis?

Paul Larsson, Vamja Lundgren Sørli
2012 Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab  
See abstract in article.
doi:10.7146/ntfk.v99i3.71806 fatcat:3aacfk7k6vdnzev2lnzwdh5zau