Åben skole i Region Sjælland

Bettina Buch, Mari-Ann Skovlund Jensen, Dorrit Hansen, Birgit Brænder
2021 Studier i Læreruddannelse og -Profession  
I artiklen gennemgås en undersøgelse af brugen af åben skole i Region Sjællands kommuner. Data udgøres af hjemmesider fra 16 kommuner samt interviews med en kontaktperson fra 14 kommuner. Data er analyseret ud fra ministeriets bekendtgørelses fire kategorier af åben skole-samarbejde: kultur, natur, foreninger, erhvervsliv samt forhold som kommunale strategier og indsatser og graden af forpligtelse for lærerne. Studiet viser, at kommunerne i regionen er godt i gang med at implementere åben
more » ... men at der er store forskelle kommunerne imellem. Studiet viser, at især samarbejdet med kulturinstitutioner er stærkt, men også foreninger og erhvervsliv er godt repræsenteret. Til slut diskuteres forholdet mellem åben skole og skole uden for skolen, gensidigheden i samarbejdet og områder, der stadig kræverbelysning gennem forskning.
doi:10.7146/lup.v6i1.127800 fatcat:dbtk6q56bzccbkyw7suftrdc64