Hardware and software implementation of an intelligent computer-integrated system for monitoring and predicting the magnitude of the leakage current of electrical equipment in a livestock building
Апаратно-програмна реалізація інтелектуальної комп'ютерно-інтегрованої системи контролю та прогнозування величини струму витоку електрообладнання тваринницького приміщення

V. Gerasymenko, Nizhyn Agrotechnical Institute
2020 Energy and automation  
Анотація. Розробка удосконалених систем захисту та шляхів зменшення втрат електроенергії при її транспортуванні лініями електропередачі є актуальною науковою проблемою. Основним джерелом струму витоку в тваринницьких приміщеннях є електродвигуни, які необхідні для забезпечення технологічного процесу. Вкрай негативно впливає на стан ізоляції електродвигуна вологість повітря. Мета дослідження -розробити структуру компютерно-інтегрованої системи, що здійснює контроль та прогнозування значень
more » ... витоку електродвигунів для запобігання його впливу на умови утримання тварин та виникнення небезпечних наслідків для живих організмів з апаратно-програмною реалізацією компютерно-інтегрованої системи керування на базі SCADA Trace Mode. Розглянуто можливу апаратно-програмну реалізацію інтелектуальної комп'ютерно-інтегрованої системи контролю та прогнозування величини значень струму витоку електрообладнання тваринницького приміщення. Для забезпечення автоматизованого контролю в режимі реального часу розроблено SCADA-систему із відповідним програмним забезпеченням. Це програмне забезпечення встановлюється на комп'ютери і для зв'язку з об'єктом використовує драйвери введення-виведення або OPC/DDE-сервери. Програмний код може бути як написаний на мові програмування (наприклад на C ++), так і згенерований в середовищі автоматизованого проектування. Для технічної та програмної реалізації розроблюваної системи керування тваринницьким виробництвом використано модульний продукт SCADA Trace Mode. Ключові слова: струм витоку, SCADA, SCADA Trace Mode, керування, мережа Актуальність. Відомо, що тваринницькі приміщення ВРХ відносяться до приміщень з підвищеною вологою та хімічно активним середовищем [1, 2], а отже потребують удосконалення систем захисту від ураження струмом витоку. У зв'язку "Енергетика і автоматика", №2, 2020 р.
doi:10.31548/energiya2020.02.077 fatcat:s4tq7iyypzajnkp5whbzuhtb6m