Unilateral low-frequency hearing loss after spinal anesthesia: a case report

Vildan KÖLÜKÇÜ, Mehtap GÜRLER BALTA
2020 Journal of Health Sciences and Medicine  
Spinal anesthesia is a frequently used anesthesia technique, which brings an increased risk of associated complications. Hearing loss after spinal anesthesia is rare and usually seen in low-frequency. It can occur uni-or bilaterally and have a permanent or temporary course. This study presents a case who underwent ankle arthroscopy with spinal anesthesia and had a hearing loss at the postoperative 30rd hour and discusses the results in the light of current literature. ÖZ Günümüzde spinal
more » ... inin yaygın olarak kullanımı komplikasyonlarındaki artışı da beraberinde getirmektedir. Spinal anestezi sonrası işitme kaybı ile nadir olarak karşılaşılmaktadır. Spinal anestezi sonrası görülen işitme kaybı, genellikle düşük frekanstaki seslerde görülmekte, tek ya da çift tarafı tutabilmekte ve kalıcı ya da geçici seyir gösterebilmektedir. Bu çalışmada ayak bileği artroskopisi nedeniyle spinal anestezi uygulanan ve postoperatif 30. saatte işitmede kaybı görülen olgu sunulmuş ve sonuçlar literatür verileri eşliğinde tartışılmıştır. Anahtar Kelimeler: İşitme kaybı, spinal anestezi, unilateral 484 Kölükçü et al. Unilateral hearing loss after spinal anesthesia J Health Sci Med 2020; 3(4): 483-486
doi:10.32322/jhsm.749632 fatcat:3q5njaxf3ffjrffiqh2hw5shji