СУЧАСНІ КОМП'ЮТЕРНІ ТА МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ КАРДІОЛОГІЇ НА ЗАСАДАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КРЕДИТНО-ТРАНСФЕРНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ (ЄКТСОНП)

V. N. Serediuk
2017 Медична освіта  
Мета роботи – проаналізувати досвід упровадження сучасних комп'ютерних та мультимедійних технологій при викладанні внутрішньої медицини згідно з принципами Європейської кредитно-трансферної системи організації навчального процесу.Основна частина. У статті проаналізовано досвід викладання кардіології на кафедрі внутрішньої медицини № 2 та медсестринства ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет" МОЗ України. Доведено, що проведення частини практичних занять із кардіології у
more » ... кардіології у форматі ранкових конференцій (1,5 год) сприяє формуванню креативного клінічного мислення студентів на основі не лише традиційних теоретичних знань і практичних навичок, але й застосування сучасних інтерактивних комп'ютерних технологій та методів візуалізації (електрокардіограм, фото і/або відео протоколів ехокардіографії, коронарографії, мультиспіральної комп'ютерної томографії з мультипланарною реконструкцією, магнітно-резонансної томографії тощо). Результати викладання кардіології свідчать про позитивний вплив такого методу на розвиток клінічного мислення, рівень теоретичних знань та практичних навичок студентів 6 курсу медичного факультету і факультету підготовки іноземних громадян.Висновок. Упровадження сучасних комп'ютерних та мультимедійних технологій у навчальний процес на засадах проблемно-орієнтованого навчання сприяє зростанню рівня підготовки студентів і наближенню їх до сучасних світових стандартів та підвищує конкурентоспроможність випускників українських ВНЗ у сучасних умовах реформування медицини.
doi:10.11603/me.2414-5998.2017.2.7660 fatcat:sovcu2njajhg5a3bj5k22zqjly