A fenntartható termékek fogyasztói megítélése – fogyasztói attitűdvizsgálat Q-módszerrel

Katalin Ásványi, Ágnes Hídvégi, Chaker Hager
2020 Magyar Tudomány  
A fenntarthatóság kérdésköre ma már nemcsak a vállalatokat érinti, hanem egyre inkább begyűrűzik az emberek mindennapjaiba, amellyel szembesülnie kell a gazdaságnak és a társadalomnak is. Cikkünkben összefoglaljuk, hogy korábbi kutatásokban milyen fogyasztói csoportokat azonosítottak, és mi jellemző a fenntartható fogyasztókra. Kutatásunkban az Y-generáció attitűdjét kívánjuk feltárni a fenntartható termékekhez kapcsolódóan négy termékkategória mentén. Eredményeink alapján megállapítható, hogy
more » ... gállapítható, hogy a fenntartható fogyasztáshoz való hozzáállást már maga a termékkategória is meghatározhatja. ABSTRACT The issue of sustainability is now not only affecting companies but is increasingly spilt into people's daily lives, which the economy and society have to face. This article summarizes what consumer groups have been identified in previous researches and what characteristics of sustainable consumers are. In our research, we intend to explore the Generation Y or the Millenials attitude towards sustainable products across four product categories. Our results show that the attitude towards sustainable consumption can be determined by the product category itself. Kulcsszavak: fenntarthatóság, fenntartható fogyasztók, Q-módszer, attitűd
doi:10.1556/2065.181.2020.6.12 fatcat:xnpobp5uyfgpxoqnmrkjtutice