Apšvieta ir knygos kultūra: XVIII a. antros pusės Vilniaus pasaulietinių leidinių iliustracijos ir jų šaltiniai

Ina Kažuro
2021 Acta Academiae Artium Vilnensis  
Straipsnyje keliais aspektais nagrinėjamos XVIII a. antros pusės Vilniaus pasaulietinių leidinių iliustracijos. Tyrimo objekto specifiškumą apsprendžia Vilniaus spaudos institucinis pobūdis. Keliamas tikslas užfiksuoti pasaulietinius leidinius su iliustracijomis, aprašyti iliustracijų siužetą, nustatyti autorių, vaizdo šaltinius ir atskleisti atsiradimo kontekstą. Tyrime remiamasi prielaida, kad XVIII a. knygos iliustracijos menui darė įtaką Apšvietos vertybės.
doi:10.37522/aaav.101.2021.67 fatcat:i3ctqqx62rfdtflwjpqrtlbgti