Overgrowth dynamics of the Tsimlyanskoe reservoir
Динамика зарастания Цимлянского водохранилища

Anna Igorevna Kochetkova, Elena Sergeevna Bryzgalina, Irina Yur Kalyuzhnaya, Svetlana Leonidovna Sirotina, Vera Vasil Samoteyeva, Elena Pavlovna Rakshenko
2018 Principy Èkologii  
doi:10.15393/j1.art.2018.7202 fatcat:2u23lr677ngihmnk2zuw5otjiq