Processes in plasma and gases involving clusters
Protsessy v plazme i gazakh s uchastiem klasterov

Boris M. Smirnov
1997 Uspehi fiziceskih nauk  
doi:10.3367/ufnr.0167.199711b.1169 fatcat:boqpchlrxjggzjinuw6gbllaty