Beden, Mesken ve Bilgi Mahremiyeti Açısından Sosyal Medyadaki Tasarrufların Fıkhî Açıdan Değerlendirilmesi

nilüfer sena çalık
2017 Turkish Academic Research Review - Türk Akademik Araştırmalar Dergisi [TARR]  
Özet İnternet ilk ortaya çıktığı zamanlarda günümüzdeki gibi yaygın bir kullanım alanına sahip değildi. Mobil iletişim teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte her an elimizin altında olan, hayatımızı kolaylaştıran birer araca dönüşmüştür. İnternetin bu derece yaygın kullanılmasında ve hayatımızın vazgeçilmez birer parçası hâline gelmesinde sosyal medya araçlarının etkisi göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür. İnternet teknolojisinin hayatımıza girmesi ile birlikte fıkhî açıdan tartışılması
more » ... tartışılması gereken yeni meseleler ortaya çıkmıştır. Özellikle sosyal medya araçlarının hayatımızda bu derece etkin yer almaya başlaması sosyal medya üzerinde yeni tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Sosyal medyada mahremiyet algısı da bu yeni tartışma alanlarından birisidir. Mahremiyet insana kendi kendisine kalabileceği, başkalarının gözetiminden uzak bir alan tesis etmektedir. Her koşulda korunması gereken bu mahremiyet algısının sanal ortama gelindiğinde değişime uğradığı görülmektedir. Bu çalışmada Allah'ın bizi ve bedenlerimizi korumak adına mahremiyet kavramı ile nasıl bir sınır oluşturduğuna değinerek sosyal medya kullanıcılarının sosyal medya hesapları üzerinden bu sınırları nasıl ihlal ettiklerine ve fıkhi açıdan nasıl bir mahremiyet anlayışına sahip olmamız gerektiğini ortaya koymaya çalışacağız. Abstract The Internet did not have a widespread use as of the time it first appeared. Along with the development of mobile communication technologies, it has been transformed into a vehicle that is under our control at all times, making life easier. The influence of social media tools on widespread use of internet is so gerat that it can not be ignored. Moreover, this makes internet an indispensible parts of our lives. With the advent of Internet technology in our lives, new issues have emerged that need to be discussed in terms of jurisprudence. That social media tools have taken 1 Yüksek Lisans Öğr., Nilüfer Sena Çalık, 26 an effective place on our lives bring new discussion area on social media. The sense of privacy in the social media is one of these discussed areas. Privacy establishes a space that people can be left alone to themselves, far from others' supervision. This sense of privacy, which must be protected in every circumstance, seems to have changed when comes to virtual presence. This study aims the show that how social media users violate these boundaries through social media accounts and how we should have an understanding of privacy from the point of view of fiqh, referring to how Allah creates a boundary with the concept of privacy in order to protect us and our bodies.
doi:10.30622/tarr.402056 fatcat:i2724tib7verjfhf6f6uxhedq4