Ecological significance of hellebore growth (Epipactis helleborine) in artificial tree plantations of the Eastern Forest-Steppe forest reclamation area

Ігор Ярославович Тимочко, Володимир Андрійович Соломаха
2020 Agroecological journal  
Наведено особливості зростання популяції коручки чемерниковидної (Epipactis helleborine (L.) Crantz) -рідкісного виду рослин, занесеного до Червоної книги України в трьох нових місцезростаннях на території Східного Лісостепового лісомеліоративного району. Коручка чемерниковидна -це багаторічна трав'яна рослина, заввишки 30-100 см, гемікриптофіт, мезофіт, сциофіт. Цвіте у червні-вересні, плодоносить у липні-жовтні, розмножується насінням і кореневищем. Цей вид має досить широку екологічну
more » ... у екологічну амплітуду. Рослини добре витримують помірне антропогенне навантаження. Він має здатність до зростання в порушених або навіть штучно створених лісових екосистемах. У двох точках були штучні лісові насадження, в одному випадку з переважанням Fraxinus excelsior та Acer platanoides, в іншому Quercus robur і Acer campestre. У третьому дослідженому угрупованні, яке сформувалося на місці раніше висадженого насадження з Pinus sylvestris, переважають Quercus robur та Acer platanoides. Загалом можна констатувати зростання участі ряду деревних та чагарникових видів рослин, а також широкого спектра трав'янистих рослин в усіх місцезнаходженнях. В їхньому складі зменшується участь так званих «лісових бур'янів» та зростає участь видів характерних для широколистяних лісів. Це стало підставою для віднесення досліджених угруповань до різних синтаксонів союзу Querco roboris-Tilion cordatae порядку Carpinetalia betuli класу Carpino-Fagetea sylvaticae. Виявлені нові місцезростання доповнюють інформацію щодо поширення рідкісного виду Epipactis helleborine в східній частині лісостепової зони України. Ключові слова: деревні насадження, рідкісний вид орхідеї, синтаксони рослинності.
doi:10.33730/2077-4893.3.2020.211527 fatcat:taaaeq5jefd3faeztojcyd6pqy