Design of a high current density cylindrical electron optics system

Sun Fu-Yu, Wu Zhen-Hua, Zhang Kai-Chun
2010 Wuli xuebao  
doi:10.7498/aps.59.1721 fatcat:ia2xbfkvevgavfq6oi5kteagiq